'Tarih Size Bakıyor' Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji Sergisi Açıldı.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün ilk sergisi "Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji" Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin titiz çalışmaları ve Engin Özendes' in küratörlüğünde hayata geçiyor.

 

1650010026_267079_mugla_bodrum_001_v2

 

1650009826_246777_nemrut_001_kopya

 

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün temeli; bilim, eğitim, kültür ve sanat önceliklerinde güçlü ve vizyoner bir kurguda, Türk arkeolojisinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte özgün bir uluslararası kurum olarak AB projesiyle atıldı. Temel stratejisi, başarılı bir bilim enstitüsü olarak dünyada Türkiye adına yerini almak ve derin tarihsel geçmişin beslediği ortak kültürle Avrupa ve Asya arasındaki uluslararası diyaloğun gelişmesine katkı vermektir.

 

1650009855_247120_side_001_kopya

 

Hemen her Avrupa ülkesinin kazı ve araştırmalar yaptığı ve çoğunun Arkeoloji Enstitülerini 1889'dan beri kurmuş olduğu Türkiye'de bir Millî Arkeoloji Enstitüsü'nün kurulması eskiden beri bir hayaldi ve yokluğu önemli eksikliklere yol açıyordu.

Bilim, kültür ve sanat çalışmalarını geliştiren, destekleyici, ön açıcı, ilgili kurum ve kişileri kucaklayıcı, bir araya getirici devlet ve millet çatısı altında uluslararası toplum adına çalışan bilimsel, kültürel ve sosyal bir koordinasyon teşkilatı çoktandır arzulanıyordu. Tüm ilgililerin paydaş olacağı ve ilgili tüm dağınık güçlerin bir araya gelebileceği millî Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün kuruluşu daha çok zaman kaybetmeden acilen gerekliydi.

 

1650010000_267064_mugla_bodrum_001_v2

 

Yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarını "Doğuş'tan İyi Bir Gelecek" vizyonuna bağlı kalarak "memlekete hizmet" ilkesiyle yürüten Doğuş Grubu'nun Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin yeni sergisi, Türkiye'nin ilk millî Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün programı kapsamında Gaziantep'teki Enstitü Binası Konferans ve Sergi Alanı'nda ziyarete açılıyor.

"Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji" sergisinde, Ara Güler'in Afrodisias, Nemrut Dağı, Herakleia gibi Türkiye'nin en önemli arkeolojik alanlarında çektiği fotoğrafların yanı sıra Göktürk Yazıtları'ndan da fotoğraflar öne çıkıyor.

 

1650009945_255750_mugla_euromos

 

21 Türkiye'den 1'i Moğolistan'dan toplam 22 arkeolojik alanın 132 fotoğrafının görülebileceği sergiyle ilgili küratör Engin Özendes; "Arkeolojik mekanların fotoğraflanması, fotoğrafın belge yanının en önemli örneklerindendir. Belge fotoğraflarının da artistik bakış açısına ve estetik değerlere sahip olabileceğinin en güzel kanıtlarından biri de bu sergideki fotoğraflardır. Ara Güler, belge fotoğrafının olduğu kadar; estetik bakışın, doğru ışık kullanımının, bilginin, fotoğraflarında görsel güzelliği sunmanın da ustasıdır.

1958'de bir rastlantı sonucu ulaştığı Afrodisias, Ara Güler için önemli bir yaşam öyküsü oluşturur. Ara Güler Afrodisias'ı keşfeden kişi değildir ama tüm dünyanın ilgisini buraya çeken kişidir. Yalnız Afrodisias değil, birçok antik kenti fotoğraflamıştır. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü gibi herkesin gurur duyacağı bir eğitim kuruluşunda ilk serginin Ara Güler'in arkeolojik alan fotoğrafları ile başlaması bir rastlantı değildir" dedi. Özendes yazdığı, sergi ile aynı ismi taşıyan kitabın, sergiyi ölümsüzlüğe kavuşturacağını da vurguladı.

 

1650009538_3

 

Ara Güler'in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan sergi 15 Nisan - 1 Eylül 2022 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

 

KEŞFET